Závody

PLACY RIMFIRE SERIES (dále jen PRS) je seriál závodů ve střelbě z opakovacích malorážek v ráži .22 LR s puškohledy. Střílí se z různých překážek v časovém limitu na cíle vzdálené až 200 metrů. Střelba je vždy vedena z polohy s oporou na překážce. 

Cílem seriálu  je systematicky rozvíjet střelecké dovednosti účastníků na poli náročné dynamické střelby tak, aby se mohli úspěšně účastnit domácích i mezinárodních střeleckých závodů v dynamické střelbě z opakovacích malorážek a kulovnic. Díky dvěma kategoriím se závodů mohou zúčastnit špičkoví střelci, ale také střelci – začátečníci, kteří chtějí s dynamickou střelbou začít. Závody jsou příležitosti k předávání střeleckých zkušeností mezi střelci, k čerpání inspirace ve střeleckých technikách či stavbách zbraní a v neposlední řadě jsou zdrojem zábavy.

TERMÍNY 2024:
1. závod – 20. dubna, jednodenní závod (trénink bude 19. dubna od 12 hodin)

2. závod – 8. a 9. června, dvoudenní závod (trénink bude 7. června od 12 hodin)

Mistrovství České republiky –  14. a 15. září, dvoudenní závod (trénink bude 13. září) 

 

ZAČÁTEK ZÁVODU: Registrace do závodu probíhá od 7.45 do 8.45 tak, aby byl samotný závod zahájen v 9.00 hodin. Po registraci do závodu mohou závodníci ověřit nástřel své zbraně na 100metrovém střelišti v čase od 8.00 do 8.45 tak, aby mohli včas nastoupit do závodu. Pro ověření nástřelu budou připraveny terčové rámy s papírovými terči a čtyři střelecké stoly.

ZBRANĚ A VYBAVENÍ: V seriálu jsou povolené opakovací malorážky v ráži .22 LR s libovolným puškohledem, s libovolnou pažbou, s libovolnou montáží, s libovolnými střeleckými vaky, s libovolnými bi-pody. Ke střelbě je možné používat i libovolné stativy s tím, že jejich použití může být upraveno v popisu jednotlivých překážek, např. stativ lze použít jako oporu zbraně, stativ lze použít jako oporu střelce apod. V závodu lze použít pouze zásobníky s maximální kapacitou 10 nábojů. 

BEZPEČNOST a NAPOMENUTÍ ROZHODČÍHO: Na bezpečnost je kladen mimořádný důraz. Střelec se postaví na start s malorážkou s otevřeným závěrem a zásobníkem mimo zbraň. Až na pokyn rozhodčího vyjme ze zbraně komorový výstražník a vkládá zásobník do zbraně. Střelec zavírá závěr až ve chvíli, kdy zaujal střeleckou polohu na střelecké pozici a v puškohledu vidí terč. Zbraň během změny střeleckých poloh musí mít otevřený závěr. Po dostřílení střelecké situace závodník vyjme zásobník ze zbraně, do komory vloží komorový výstražník a předloží zbraň rozhodčímu ke kontrole. Zbraně právě nestřílejících závodníků mají v komoře zasunutý komorový výstražník a jsou uloženy na určeném místě, kde jsou pod kontrolou, ale nelze s nimi jakkoliv manipulovat. Přenos zbraní mezi střeleckými situacemi probíhá hlavní vzhůru a s komorovým výstražníkem. Na střelnici je zřízená bezpečná zóna, kde je možné provádět údržbu zbraní a bezpečně odstraňovat případné závady. Případy porušení bezpečnostních pravidel posuzuje rozhodčí přítomný tomuto chování a rozhodne se, zda udělí závodníkovi napomenutí, nebo jej diskvalifikuje. Pokud je již jednou závodník napomenutý, při druhém napomenutí je závodník automaticky diskvalifikován.

STŘELECKÁ SITUACE:  Střelecká situace se skládá ze startovní pozice střelce, překážky s vyznačenými střeleckými pozicemi – oporami buď pro zbraň, nebo střelce a z terčů o různých velikostech umístěných na různých vzdálenostech. Popis střelecké situace obsahuje nákres překážky s vyznačením poloh opor, potřebný počet nábojů a velikosti a vzdálenosti terčů s přesně daným pořadím, ve kterém je třeba je odstřílet. Zásobník ve zbrani, se kterým závodník do situace startuje, může obsahovat nejvýše počtu terčů, které má zasáhnout. Může mít ovšem u sebe další zásobníky – náhradní, kde již může být libovolný počet nábojů. Závodník startuje do situace z vyznačeného startovního místa, obě ruce má na zbrani, cokoliv bere s sebou do situace musí být pověšeno na střelci či zbrani. Jen stativ nesmí být připevněn ke zbrani, musí být nesen. Střelecký vak ke zbrani připevněný být může. Střelecké situace zařazené do konkrétního jednoho závodu budou určené před začátkem závodu, určení může být provedeno losováním. V takovém případě losování provede osoba určená ředitelem závodu.

ZÓNY ZÁVODŮ: V červené zóně se smí nacházet pouze rozhodčí a právě střílející závodník. V oranžové zóně se smí nacházet pouze závodník, který se ke střelbě připravuje. Zároveň jsou v této zóně bezpečně odloženy zbraně všech závodníků. V zelené zóně se pohybují závodníci, kteří nestřílí, ani se ke střelbě nepřipravují, případně diváci.

HODNOCENÍ STŘELBY a ČASOVÝ LIMIT: Nejlepším střelcem je ten, který zasáhne nejvíce terčů v časovém limitu. Jako zasažený bude hodnocený každý terč, který závodník zasáhl ze správné pozice ve správném pořadí a zároveň před časovým limitem. Časový limit na každou střeleckou situaci je uveden v MATCH BOOKu. Každému závodníkovi bude za pomoci timeru měřen čas na každé střelecké pozici a ve výsledkové listině bude uveden součet časů ze všech střeleckých pozic. Čas má pouze orientační význam a při sestavování pořadí ve výsledkové listině k němu nebude přihlíženo.V případě, že by některá z prvních třech pozic v kategorii vyšla na více než jednoho závodníka, bude následovat rozstřel. 

DISKVALIFIKACE: Kdo hrubě poruší bezpečnostní pravidla závodu, ale také zásady bezpečné manipulace se zbraní, bude diskvalifikován, jeho střelba bude okamžitě ukončena. Diskvalifikován může být také závodník, který se dopustí nesportovního chování. V obou případech je rozhodnutí plně v kompetenci rozhodčího, který byl tomuto chování přítomen. K poradě si může přivolat ředitele závodu. Diskvalifikovaní závodníci budou ve výsledkové listině označeni zkratkou „DQ“.

STARTOVNÉ a PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁVODU: Informace zveřejníme v dostatečném předstihu.

PROVOZOVATEL

Placy, s.r.o.
Žižkova 708, Příbram VIII
261 01 Příbram
IČ: 03674649

Otevírací hodiny

PO - zavřeno

ÚT - zavřeno

ST - od 9 do 17 hodin

ČT - od 9 do 17 hodin

PÁ - od 9 do 17 hodin

SO - od 9 do 17 hodin

NE - od 9 do 17 hodin

lokalita